ELD OCH VENTILATION

Eld & Vent AB är ett expansivt företag som varit verksamt sedan 2011 inom skorstensrenovering, skorstenstätning, rengöring av ventilation, tilläggsisolering av vind och vägg samt allt inom mur och puts. 
Vi har hela Sverige som vårt arbetsområde. 

Imkanaler

Vi rengör spisfläktar och imkanale samt frånluftsventilation.

Avloppsrening

Vi hjälper till med rensning av avlopp.

Kaminer

Vi hjälper dig med din kamin.

Skorstenar

Vi utför statuskontroll och besiktning av skorstenen.​

eldochvent.se

Varför är det så viktigt med ren imkanal?

Hur ser det ut i din imkanal? Det är en fråga som du bör ställa dig. En smutsig imkanal kan
nämligen innebära flera risker. Dels är ett väl fungerande ventilationssystem ett måste för ren
inomhusluft. Och så är det förstås så att en imkanal som håller på att dammas igen innebär
brandrisk i köket.

Det finns flera anledningar till varför du ska rengöra imkanalen med jämna mellanrum. Hälsan
kan förstås ses som den främsta. Men betänk att mycket smutspartiklar i ventilationssystem
också drar ner deras funktion. Det kan faktiskt innebära ökade kostnader på grund av att
systemet jobbar mycket hårdare än vad det hade gjort med rena kanaler.

Vad är imkanalen?

Imkanalen är den ventilationskanal som används för att suga upp luft från området där du lagar
mat. Det allra vanligaste är att imkanalen finns kopplad till spisfläkten i köket. Det betyder alltså
att den sitter mycket nära din spis där du lagar mat regelbundet.

Sotning och rengöring av imkanal går hand i hand. När du kontaktar Eld och Ventilation för att få
hjälp med undersökning och rengöring ska du passa på. När vi ändå är på plats kan vi se över
spisfläkt, imkanal och övriga ventilationsvägar.

Har du till exempel tänkt på vad som händer med luften från badrummet? Det som inte syns
finns faktiskt. Och när det handlar om smuts som inte syns kan det få trista konsekvenser. Det
finns standardformat för imkanaler men varje kök ser inte likadant ut.

Om du är osäker på hur du ska komma åt imkanalen är det skönt att få professionell hjälp.
Samtidigt kan du också få en vettig plan för rengöring under kommande år. Den kommer att
bygga på dina faktiska behov. På så vis behöver du inte rengöra imkanal mer än nödvändigt!

Vem har ansvaret för att det blir rent?

Sedan 2004 är det inte längre lag på att rengöra imkanalen och sota. Det är fastighetsägarens
ansvar att se till att det här blir gjort. Rekommendationen ligger på vart tredje år. Men hur ofta
du ska göra rent imkanalen beror givetvis på hur mycket smuts den utsätts för.
Tidigare var det kommunen som hade ansvar för att imkanaler rengjordes av sotare. Om du bor
i en bostadsrättsförening bör föreningen se till att rengöringen genomförs regelbundet. Men så
blir det ju inte alltid. Även om du rent praktiskt kan hävda att ansvaret inte är ditt är det ju inte
särskilt roligt att stå och göra det när olyckan är ett faktum.
Oavsett bostad bör du alltså ta tag i frågor omkring imkanalen själv. Du kan alltid kontakta Eld &
Ventilation AB för att få vägledning. Kunskap är viktigt så se till att du vet vilka behov du har och
se sedan till att rengöringen genomförs då den ska.

Måste du göra rent i imkanalen?

Du måste inte borsta tänderna och du måste inte fylla på olja i bilen. Det finns som sagt ingen
lag som säger att du måste rengöra imkanalen. Men det är ditt ansvar som fastighetsägare att
den är ren. Om det blir brand kan du inte hävda att du inte visste.

Det är med imkanalen som med allt annat här i livet. Om du anstränger dig lite mer och håller
ordning på ventilationen så tjänar du på det. Du kan fortsätta att leva med damm och smuts i
ventilationssystemet. Det är inte säkert att detta leder till några som helst bekymmer.

Tänk bara på att du samtidigt inte med säkerhet kan veta om problem med hälsan hos dig och
andra familjemedlemmar beror på att er inomhusluft inte är ren. Du kan heller inte veta om fettet
i spisfläkten kommer att fatta eld när det är din tonåring som steker korv och du är på jobbet.
Det är när du tänker några steg vidare och inser riskerna med en smutsig imkanal som du inser
att frågan inte är om du måste rengöra imkanalen eller inte.

Här är risker som du tar om du inte rengör:
 Smutspartiklarna ger grogrund till mögel som sedan kan spridas vidare i huset.

 Smutsen är också brandfarlig. Detta särskilt om spisfläkten är full av fett som snabbt kan
antändas.
 Fläkt och ventilation får nedsatt funktion när det finns en massa damm och smuts som
blockerar luftvägarna.
 Matoset sugs inte ut som önskat, inte ens när du drar upp fläkten på max och bränner
ännu mer energi på detta.

Viktigt med erfarenhet vid sotning av imkanal

Det är ganska vanligt att folk undrar om de kan göra rent imkanalen själva. Det går att göra rent
själv men det kan bli ett besvärligt uppdrag. Rengöringen kräver inte bara rätt verktyg och
kunskap om hur man kommer åt. En van hand kommer att sköta jobbet mycket bättre, så enkelt
är det.

När Eld och Ventilation rengör imkanalen kan du lita på att jobbet utförs på rätt sätt. Inga
moment kommer att glömmas bort. Om spisfläkten är svår att plocka isär är det bättre att
erfarna sotare sköter jobbet. Då vet du att det blir en ordentlig rengöring.

Förberedelser för sotning av imkanal

Det är inte så dumt att förbereda sotning av imkanal. Eld & Ventilation kan rengöra imkanalen
utan att du förbereder någonting men här är några tips som kan vara bra att tänka på inför
sotningen:
Boka i tid – Det händer att du spontant kan boka in en sotning av imkanal då du inser
att du inte har gjort detta på flera år och får ett samtal av Eld och Ventilation. Det bästa
är att få regelbunden hjälp. Förberedelse för sotningen börjar alltså med att du ser till att
boka in rengöringen i tid och sedan får riktlinjer för när du ska boka in nästa sotning.
Förbered omkring spisen – Plocka bort mat och köksartiklar som finns omkring spisen.
Ibland kan det blåsa ner damm över området. Då är det smart om det är lätt att
dammsuga och torka av efter sotningen. Detsamma kan gälla andra platser i huset där
ventilationen kommer att rengöras.
Informera om typ av fläkt och ventilation – Det kan vara en fördel om Eld och
Ventilation redan på telefon får veta vilken typ av köksfläkt och imkanal du har. Om det
finns några särskilda saker att ta hänsyn till kommer sotaren väl förberedd!

7 vanliga frågor om imkanalen

Eld och Ventilation AB får ofta frågor om imkanaler. Här är några av de allra vanligaste och våra
svar.
1. Hur ska en imkanal isoleras?
En imkanal som har ett rör som passerar genom tak och vägg måste isoleras med brandklassad
isolering. Detta för att säkra huset mot brand som kan komma igång på spisen. Det gäller alltså
att det finns en isolering som fungerar som brandskydd hela vägen fram till köket. Det här kan
Eld och Ventilation hjälpa till med!

2. Hur ofta ska man rengöra imkanalen?
Det beror på hur flitigt du använder köket. Om det friteras mycket och luften har mycket
smutspartiklar kanske du behöver rengöring oftare än vart tredje år. Det här är en fråga som
inte har ett allmänt svar. Du behöver boka in en rengöring som kan fastställa hur ofta du
behöver sotning av imkanal.

3. Finns det krav på hur imkanalen ska se ut?
Ja, Boverkets byggregler talar om att imkanaler ska leva upp till vissa krav vad gäller spridning
av brand och brandgaser. Det finns också regler för ljud och det blir aktuellt då en imkanal är
kopplad till en spisfläkt som kan vara mer eller mindre högljudd.

4. Kan jag installera imkanal själv?
Det går att installera imkanal själv men du måste anmäla om detta. Kanalen ska kontrolleras så
att den lever upp till kraven om brandsäkerhet. Du kan fråga oss om detta för att få veta mer!

5. Vad betyder imkanal?
Namnet på ventilationen i köket skiljer sig från annan ventilation i huset. Im i imkanal står för
imma. Kökskanalen ska ju få bort matlagningsimman som vi också kallar för os. Den här imman

för med sig fett från mat. Och det är just fettet som kan bli problematiskt om det börjar brinna på
spisen då det kan föra branden vidare ut i husets ventilationssystem.

6. Vilken dimension ska imkanalen ha?
Det är mycket vanligt med imkanaler som har dimensionen 125 mm. Men det finns också
imkanaler med dimensionerna 150 och 160 mm.

7. Vad menas med isolering enligt brandklass EI15?
Det här innebär i praktiken att det finns en brandhärdig nätmatta, 30 mm, på utsidan.

Vad säger våra kunder

Ett urval av vad våra kunder säger. 
Du kan läsa mer om våra omdömen här!

Noggrann rengörning av en socialt trevlig person som lämnade råd och rekomendationer
Emma Larsson
Hej! Enkelt, tydligt och trevligt sammanfattar upplevelsen. Vid genomförandet uppfattar att jag fick tydliga svar på mina frågor. Personen som utförde arbetet var noga med att hålla det rent och snyggt omkring sig. Uppfattar att denne utförde ett bra jobb.
Johan Persson
Köksventilation över spisen. Mycket trevligt och proffsigt bemötande. Visste inte vad jag skulle förvänta mig, men det sköttes riktigt bra! Jag är helnöjd med översynen och lärde mig samtidigt mycket!
Jessica Andersson

Kontakta oss

Har du frågor angående bokning, fakturor eller andra ärenden så kan du kontakta oss här.

Stäng meny